Non-stop
Opintojakson nimi Lumoava luontomatkailu Suomessa
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Lumoava luontomatkailu Suomessa

08.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija saa perustiedot luontomatkailusta. Tutustuminen kansallispuistoihin ja luonnonpuistoihin antaa monipuolisen kuvan maamme luontokohteista. Opiskelija tutustuu jokaisenoikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä luontoon liittyviin tarinoihin ja luontoelämyksiin. Sisältö:
  • luontomatkailu käsitteenä
  • jokaisenoikeudet ja velvollisuudet
  • kansallispuistot
  • luonnonpuistot
  • tarinoita luonnosta
  • luontoelämyksiä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytysti suoritettavat keskustelut, kirjoitustehtävä sekä verkkotentistä saatu pistemääärä. Opintojakson arvosana määräytyy verkkotentin arvosanan perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoon kuuluu erilaisia keskustelutehtäviä, kirjoitustehtävä sekä verkkotentti. Keskustelu- ja kirjoitustehtävät tulee suorittaa ennen verkkotentin avautumista. Opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn- alustalta verkkoaineistona. Opiskelumateriaaliin pääset tutustumaan itsenäisesti, omaan tahtiisi sopivalla tavalla. Opintojaksoon ei sisälly lähiopetusta.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 8.1.2024. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.