Non-stop
Opintojakson nimi Luonnonkiviteollisuuden perusteet ja yrittäjyys kiertotaloudessa
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Anne-Marie Tuomala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.12.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Luonnonkiviteollisuuden perusteet ja yrittäjyys kiertotaloudessa

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • Suomen luonnonkiviteollisuuden perusteet elinkeinona
  • pääperiaatteet ja keskeiset työvaiheet louhimon toiminnasta
  • luonnonkivituotannon ympäristövaikutukset ja kierrätysmahdollisuudet
  • alan yrittäjyys ja yrittäjyyden erityispiirteet luonnonkiviteollisuuden alalla

Sisältö:

Kurssilla on kolme aihekokonaisuutta

  • Suomen luonnonkiviteollisuuden yrittäjyyden kehitys ja perusteet elinkeinona
  • pääperiaatteet ja keskeiset työvaiheet louhimon toiminnasta, alan ammattitermistö
  • luonnonkivituotannon ympäristövaikutukset ja kierrätysmahdollisuudet

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempia opintoja.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson omaan tahtiinsa annetulla aikavälillä. Opiskelija tutustuu verkkoalustalla saatavilla oleviin materiaaleihin ja tekee näiden pohjalta tehtäviä.

Opintojakson tiedot

Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustalta. Opiskelijan ei tarvitse hankkia kursikirjallisuutta opintojaksoa varten.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Stone from Finland – Kivi ry:n kanssa, joka on Suomen ainoa luonnonkiviteollisuutta edustavien yritysten järjestö.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Mikäli et saa ohjeita, sposti on kirjoitettu väärin (tarkista myös roskaposti).

Kurssin suorittamisen voi aloittaa 1.1.2024, ei aikaisemmin.

****

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.