Kesä
Opintojakson nimi Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Wahlroos Heli
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät opintojaksolla opit hyödyntämään tutkimustietoa, ajattelemaan kriittisesti sekä toteutat työelämälähtöisen tutkimuksen itsenäisesti tai pienessä ryhmässä. Viikoittain käsitellään erilaisia teemoja liittyen tutkimuksen prosessiin ja tutkimustiedon hyödyntämiseen. Viikoittaiset teemat tukevat oman tutkimuksesi suunnittelua sekä raportointia.

Opintojakson käytyäsi

  • osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa.
  • osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti.
  • omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu oppimistehtävien laatuun, prosessin sujuvuuteen sekä aktiiviseen tekemiseen.

Oppimistehtävien arvioinnissa huomioidaan

  • prosessin eteneminen ohjeen mukaan, sovitussa aikataulussa ja toiminta työprosessin aikana.
  • oman tutkimuksen analyyttinen kirjallisuuteen perustuva tarkastelu.
  • suunnitelman, tulosten ja pohdinnan laadukkuus.
  • ammatillinen ilmaisu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskeluun käytettävä aika (5 op * 27 h = 135 h opiskelijan työtä):

  • vapaaehtoinen työpajaohjaus, noin 12 tuntia
  • itsenäinen opiskelu ja viikkotehtävien tekeminen, noin 48 tuntia
  • tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (sisältää tutkimuskirjallisuuteen tutustumisen), noin 75 tuntia

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.