Syksy
Opintojakson nimi Maatilan verosuunnittelu (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Viitala Hannu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Maatilan verosuunnittelu (yamk-taso)

16.09.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Verosuunnitteluosaamisella säästät veroissa pitkällä aikavälillä. Varsinkin voimakkaasti investoivalla maatilalla verosuunnittelun puute käy kalliiksi. Tällä kurssilla opit maatalouden verosuunnittelun tekemällä käytännön harjoituksia asiantuntevan ohjaajan tuella.

Keskeiset sisällöt:

  • Maatalouden verotus
  • Metsäverotus
  • Arvonlisävero
  • Verosuunnittelu
  • Kehittyvän maatilan verosuunnittelu

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelu sisältää oppimistehtäviä, verkkoluentoja ja verkkotenttejä. Opintojakso arvioidaan verkkotenttien perusteella.

Opintojakson tentit ovat verkossa: vk 42 Maatalouden verotus, 2 op vk 44 Metsäverotus, ½ op vk 45 Arvonlisävero, ½ op vk 48 Verosuunnittelu, 2 op Tenteissä on tarvittaessa kaksi viikkoa lisäaikaa!

Opintojaksolla on viikoittain luennot/ohjausta verkossa maanantaina iltapäivisin klo 12–16 Luennot ja ohjeet tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Opiskelussa tarvitaan MS Excel -taulukkolaskentaohjelmaa.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 30.9.2024.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina oppimisympäristössä olevia verkkoaineistoja.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.