Non-stop
Opintojakson nimi Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Opintojakson ajankohta 07.08.2023 - 07.06.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juhani Paananen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 05.05.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Matemaattisten AMK-aineiden perusteet

07.08.2023 - 07.06.2024

Opintojakson kuvaus

  • Opintojakson tavoitteena on se, että opiskelija kykenee hyödyntämään matemaattisia menetelmiä matematiikan, fysiikan ja kemian perustason laskutehtävissä.
  • Matematiikassa käsitellään lausekkeita, yhtälöitä, suorakulmaista kolmiota, prosenttilaskentaa, pinta-aloja ja tilavuuksia.
  • Fysiikassa käsitellään liikeopin, lämpöopin ja sähköopin perusteita.
  • Kemiassa käsitellään ainemäärälaskuja ja reaktioyhtälöitä.
  • Lisäksi opintojaksolla käsitellään loogisia päättelytehtäviä.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaa arvosanalla 0-5. Arvosana määräytyy hyväksytysti tehtyjen harjoitustöiden perusteella. Siinä vaiheessa, kun opiskelija on saavuttanut vähintään arvosanan 1, kirjataan sen hetkinen arvosana opintorekisteriin, mutta arvosanaa korjataan korkeammaksi sitä mukaa, kun opiskelija tekee lisää harjoitustöitä ja korottaa tällä tavoin arvosanaansa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi opiskella omaan tahtiinsa opetusvideoiden ja harjoitustehtävien avulla. Opettaja on tavoitettavissa sähköpostilla erittäin hyvin. Tee muistiinpanoja opetusvideoista ja ota rohkeasti yhteyttä aina, kun tarvitset apua!

Opintojakson tiedot

Kuulokkeet on hyvä olla, jotta voit kuunnella opetusvideoita rauhassa. Harjoitustyöt tulevat Excel-muodossa ja osa opetusmateriaaleistakin on laadittu Excelin avulla, mutta varsinaista Excelin käytön osaamista kurssilla ei edellytetä.

Opintojakson lisätiedot

Opettaja on pääsääntöisesti erittäin hyvin tavoitettavissa sähköpostin avulla. Ole aktiivinen ja pidä ahkerasti yhteyttä opettajan kanssa. Verkkokurssikin voi olla aidosti vuorovaikutteista, yksin ei tarvitse kenenkään puurtaa!

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 1st August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).