Non-stop
Opintojakson nimi Matkailun kansainväliset organisaatiot
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Matkailun kansainväliset organisaatiot

09.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite: opiskelija perehtyy verkkokurssilla matkailualan kansainvälisiin organisaatioihin

Sisältö: matkailualan kansainväliset organisaatiot ja niiden tehtävät

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso, nonstop

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.