Kesä
Opintojakson nimi Mediasuomi
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Johanna Järveläinen, Kaisa Peuhkurinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mediasuomi

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat etsiä omaan alaasi liittyviä tekstejä
  • Ymmärrät erilaisia asiatekstejä
  • Laajennat oman alasi sanavarastoa
  • Vahvistat tekstitaitojasi

Sisältö

Tutustut suomenkieliseen mediaan (lehtiin, verkkolehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin) ja erityisesti oman alan teksteihin ja ohjelmiin. Opit kirjoitetun kielen rakenteita ja yleispuhekieltä. Opit oman alan sanavarastoa.

  • mielipideteksti
  • referaatti
  • raportti
  • mediapäiväkirja
  • suullinen esitys

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville.

Lähtötaso Kielitaitotaso opintojaksolla on B1. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.  Voit keskustella taitotasosta opettajan kanssa ennen ilmoittautumista.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkossa. Teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Saat tehtävistä palautteen ja arvosanan kurssin lopussa. Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen Moodlessa 125 t. Lisätietoja opiskelijoille: Taso B1-B2 Arviointi perustuu tehtäviin. Kurssilla ei ole tenttiä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.