Kevät
Opintojakson nimi Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet
Opintojakson ajankohta 23.01.2024 - 15.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 21.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet

23.01.2024 - 15.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua
  • Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja
  • Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn

Sisältö

  • Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään
  • Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja
  • Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella
  • Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

  • Opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina
  • Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Microsoft 365-ohjelmia

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.