Non-stop
Opintojakson nimi Mielekäs elämä, motivoiva työura
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasi Hario
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Mielekäs elämä, motivoiva työura

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

 • Mitä minä haluan elämältäni ja kuinka edistän omaa hyvää elämääni niin, että se osaltaan tukee myös uratavoitettani?

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
 • Määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
 • Asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta, joihin syvennytään podcastein, videoin ja interaktiivisin tehtävin.

Orientaatio

 • Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys
 • Osion sisällöt ja oppimistavoitteet

 

Moduuli 1: Menneisyys – Miten tarinani on edennyt tähän mennessä?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Tehtävä: Tunnista tarinatyypit
 • Tehtävä: Elämän tärkeät asiat ja niiden vaikutus omaan tarinaan
 • Oppimistehtävä I: Kokoa oma elämänpolkusi
 • Podcast: Elämän tarinan synty – Miten minusta tulee minä?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Oppimistehtävä II: Oman tarinan opit

 

Moduuli 2: Tulevaisuus – Millainen toivon tarinani jatkon olevan?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Mielikuvaharjoitus: Osallistu 100 v. juhliisi
 • Elämän tärkeät asiat ja niiden vaikutus tuleviin valintoihin
 • Oppimistehtävä I: Määritä elämäsi tärkeät asiat
 • Podcast: Kuinka elämän ja työn tärkeät asiat ohjaavat valintojamme?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Oppimistehtävä II: Määritä itsellesi työelämässä tärkeät asiat

 

Moduuli 3: Nykyisyys – Mikä on seuraava juonenkäänne tarinassani?

 • Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
 • Mielikuvaharjoitus: Tunnista onnistumistunnelmat
 • Elämän tärkeät asiat ja niistä johdetut uratavoitteet
 • Podcast: Miten luodaan toimiva tavoite ja edetään siinä?
 • Monivalintatesti podcastin teemoista
 • Tehtävä: Tunnista toimivat tavoitteet
 • Miten tavoitteissa edetään?
 • Oppimistehtävä: Aseta ammatillinen kehittymistavoite
 • Kokoava loppupohdinta: Mitä viet mukanasi tältä kurssilta?

Edeltävyysehdot

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Arviointikriteerit

 • Hyväksytty-hylätty
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on MOOC -tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Opintojakson tiedot

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

 • Itsensä johtamisen työkalut 2 op
 • Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op