Kesä
Opintojakson nimi Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta?
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta?

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Osaat määrittää kipuun liittyviä tekijöitä
 • Osaat tunnistaa kivun kokemuksena
 • Osaat tunnistaa akuutin ja pitkittyneen kivun eroja
 • Osaat tunnistaa kivunhallinta menetelmiä

Sisältö

Oletko kokenut kipuja tai onko läheiselläsi paljon kipuja? Kohtaatko työssäsi kipuasiakkaita tai kuntoutujia?

Opintojaksolla saat lisää tietoa kivusta

 • Miksi ja miten kipua koetaan
 • Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat kivun kokemiseen
 • Mikä voi vaikuttaa kivun pitkittymiseen
 • Lisäksi opintojaksolla saat lisää tietoa lääkkeettömistä keinoista vaikuttaa kipuun

Mitä kipu on?

 • Miksi koemme kipua – mikä sen merkitys on?
 • Miten kipuviesti välittyy kehossa? Mitä tarkoittaa kivun kokeminen?
 • Mitä eroa on akuutilla ja pitkittyneellä kivulla?
 • Miten muuten kipua voidaan luokitella?
 • Kehon sisäinen lääkekaappi – mitä se tarkoittaa ja miten sen saa käyttöön

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, sekä suorittaa jokaisessa osiossa olevat Testaa tietosi -testit hyväksyttyinä läpi. Voit suorittaa testit uudestaan niin monta kertaa kuin tarvitset.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi. Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Opintojaksolta saat katsauksen kipuun ja kivun kanssa työskentelevänä voit jatkaa syventymistä aiheeseen Kipu ja kivun hallinta (5 op) -opintojaksolla.

Opintojakso on 1 op = 27 h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.