Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) motorista kehittymistä?
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hilppa Mustonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Miten tuen pienen lapsen (0-2 vuotta) motorista kehittymistä?

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan motorisen kehittymisen vaiheisiin syntymästä kahteen ikävuoteen sekä saat vinkkejä, miten voit tarjota lapselle virikkeellisen ympäristön tukeaksesi lapsesi kehittymistä.

Osaamistavoitteet

  • Oivallat pienen lapsen motorisen kehittymisen vaiheita
  • Osaat valita ikään sopivia leikkejä tukeaksesi lapsen motorista kehittymistä

Sisältö

  • Pienen lapsen motorisen kehittymisen vaiheet
  • Pienen lapsen motorista kehittymistä tukevat elementit ja vinkit sen tukemiseen

Opintojaksolla pääset miettimään, miten pieni lapsi kehittyy ja miten voisit tukea kehittymistä. Erilaisten oppimistehtävien kautta hahmotat kehityksen kulkua. Pääset itse suunnittelemaan, miten voisit erilaisia elementtejä hyödyntäen tukea lapsen motorista kehittymistä pikku lapsuuden aikana.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi, suorittaa alustalta löytyvät tehtävät sekä saada hyväksytty arvosana raportista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaalien tutkimisesta ja tehtävien suorittamisesta. Opintojakson voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson ohjeet löytyvät verkkoalustalta. Opintojakso on 1 op = 27 h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.