Non-stop
Opintojakson nimi Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (AMK)
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Janika Lindström
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (AMK)

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
 • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
 • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
 • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
 • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi

Edeltävyysehdot

Tämä on amk-opiskelijoiden toteutus.

YAMK-opiskelijoiden toteutus: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi (YAMK)

Arviointikriteerit

Palautteenannon ja arvioinnin käytänteet Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana 5 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 94% – 100% Arvosana 4 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 88% – 93% Arvosana 3 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 82% – 87% Arvosana 2 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 76% – 81% Arvosana 1 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 70% – 75% Arvosana 0 – testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 0% – 69%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Eteneminen koulutuskokonaisuudessa

Voit suorittaa opinnon omassa tahdissa 01.06.2024-31.12.2024.

Opinto on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joka tarkoittaa 135 opiskelijan työtuntia.

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä teemoittain jaoitellusta moduulista, joista viimeinen on yhteenveto. Edetäksesi koulutuskokonaisuudessa sinun tulee suorittaa kaikki moduulit. Kukin moduuli koostuu useammasta videosta ja näiden pohjalta koostetusta tehtävästä. Jokaisen moduulin johdannossa on kerrottu, mitä edellytetään, että läpäiset moduulin sekä moduuliin sisältyvät tehtävät.

Moduulit ovat:

Moduuli 1: Nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät Moduuli 2: Nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä Moduuli 3: Eriytyneistä palveluista monialaiseen yhteistyöhön Moduuli 4: Käytännön työ vakavia ja toistuvia rikoksia tekevien nuorten parissa Moduuli 5: Yhteenveto

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f