Non-stop
Opintojakson nimi Moninaisuus työyhteisön voimavarana
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Vauhkonen Sirpa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Ilmoittautumistiedot

Moninaisuus työyhteisön voimavarana

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää moninaisuuden käsitteen ja osaa arvioida moninaisuuden merkityksen työyhteisössä
  • pystyy analysoimaan moninaisuuden vaikutuksia työyhteisön toimintaan ja suorituskykyyn sekä kehittämään niihin liittyviä näkökulmia käytännössä ja näyttöön perustuvasti
  • osaa hyödyntää moninaisuutta työyhteisön innovatiivisuuden, oppimisen ja tuloksellisuuden edistämisessä
  • tunnistaa voimavaraorientaation merkityksen ja hyödyntää sitä moninaisuuden johtamisessa ja kehittämisessä työyhteisössä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan kehittämissuunnitelma-oppimistehtävän perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon / keskustelualueelle ja ne arvioidaan noin neljän viikon kuluessa määritellyistä palautuspäivistä. Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Kesä- ja heinäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute annetaan ja arviointi tehdään elokuussa.

Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 13.4.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025.

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä sekä osalllistuminen kahteen pakolliseen verkkokeskusteluun. Työskentelyn tuloksena syntyy kehittämissuunnitelma moninaisuuden edistämiseksi valittuun kohdeorganisaatioon.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.