Syksy
Opintojakson nimi Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla (nonstop)
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anu Pelkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 01.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla (nonstop)

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa monitoimijaisen kehittämisen lähtökohtia ja menetelmiä, palvelupolkuajattelun ja palvelumuotoilun perusperiaatteet sekä osaat hyödyntää niitä asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyössä.

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista aihealueista:

  • monitoimijuus
  • asiakkaan palvelupolku

Voit itsenäisesti perehtyä aihealueisiin ja testata osaamistasi pienillä testeillä ja tehtävillä, joista saat välittömän palautteen.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Verkkotentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa / lukukausi.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti SZXX2012 Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla (5 op) tai vaihtoehtoisesti ZZPP0750 Yrittäjyys (3 op) -opintojaksosta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle voit ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.2024-31.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2024.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta (alkaen noin viikosta 34). Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 42 aikana.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.