Non-stop
Opintojakson nimi NodeJS
Opintojakson ajankohta 25.02.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 25.02.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

NodeJS

25.02.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Sisältö

 • Johdanto
 • Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut
 • Web-palvelimen luominen Node.js:llä
 • Express tu -ohjelman käyttäminen
 • Luo REST API
 • Tietokannan käyttäminen Node.js: llä
 • Testaus 5
 • Suojaaminen REST API u
 • Malli moottorit
 • Kehittäminen

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opintopisteiden ja suoritusmerkinnän hyväksytty saamiseksi kurssista tulee olla suorittettuna vähintään 80%.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti Metropolian Viope-oppimisympäristössä suoritettava kurssi ja kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ilman aikarajoitusta.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.