Non-stop
Opintojakson nimi Ohjelmistotestauksen menetelmät
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala
Opettaja Markku Kekkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistotestauksen menetelmät

01.09.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää testauksen automatisoinnin perusteet.
 • Opiskelija hallitsee yksikkötestauksen, End-to-End- ja API-testauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testilähtöisen ohjelmistokehityksen perusteet.
 • Opiskelija hallitsee käytettävyystestauksessa käytettävät laitteet ja ympäristöt.
 • Opiskelija ymmärtää ketterän testauksen menetelmät.
 • Opiskelija hallitsee tietoturvan testauksen ja suorituskykytestauksen.
 • Opiskelija ymmärtää testitulosten analysoinnin ja testausprosessien kehittämisen merkityksen.

Sisältö:

 • Testauksen automatisointi
 • Yksikkötestaus
 • End-to-End testaus
 • API-testaus
 • Testilähtöinen ohjelmistokehitys
 • Käytettävyystestauksen laitteet ja ympäristöt
 • Ketterä testaus
 • Tutkiva testaus
 • Tietoturvan testaus
 • Suorituskykytestaus
 • Testitulosten analysointi ja testausprosessien kehittäminen

Edeltävyysehdot

Ohjelmointitaidot.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu on verkossa tapahtuvaa itseopiskelua (nonstop).

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)