Non-stop
Opintojakson nimi Onnistunut hyvinvointitapahtuma
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Onnistunut hyvinvointitapahtuma

15.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Hallitset hyvinvointitapahtuman ideointiin, suunnitteluun ja tuottamiseen liittyvät kokonaisuudet. Ymmärrät hyvinvointitapahtuman johtamisen merkityksen ja siihen liittyvät yksityiskohdat. Ymmärrät hyvinvointitapahtuman myynnin ja markkinoinnin roolit ja keinot. Ymmärrät erilaisten sidosryhmien roolit ja merkityksen hyvinvointitapahtuman toteuttamisessa. Ymmärrät hyvinvointitapahtuman vaikuttavuuden mittaamisen ja ulottuvuudet. Sisältö:

Miten toteutat tapahtumatuotannon ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin? Miten tapahtumaa johdetaan? Millaisia keinoja voidaan hyödyntää tapahtuman myynnissä? Miten hyödynnät markkinointiviestintää osana tapahtuman tuottamisessa? Millaisia sidosryhmiä tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa on, ja kuinka erilaisten sidosryhmien kanssa toimitaan?

Arviointikriteerit

Arviointi tenttien perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

• Faktaa ja fiilistä tapahtumatuottajalle (e-kirja) Edita 2019, Huhtaniska, Tirronen

• Menesty digimarkkinoinnilla (e-kirja) Kauppakamari 2018, Komulainen, Minna

• Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 15.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.