Non-stop
Opintojakson nimi Opiskelijan suomi, A2.2-taso
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Länsivuori Marjo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Opiskelijan suomi, A2.2-taso

16.09.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Nämä opinnot suoritettuasi osaat

 • tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet.
 • erottaa kirjakielen ja puhekielen erot.
 • kertoa itsestäsi, arjestasi ja osaamisesta suppeasti.
 • löytää ydinasiat lyhyistä teksteistä.
 • kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja yhteenvetoja.
 • toimia opiskelu- ja työelämässä.
 • osallistua infoihin ja ymmärtää ydinasiat.
 • verkostoitua.
 • osallistua yhteisön toimintaan.

Sisältö

 • kirjoittaminen ja puhuminen suppeasti
 • infoavan tekstin ja puheen ymmärtäminen
 • opiskelu- ja työelämän tilanteet ja sanasto
 • perustason (YKI 2) kieliopin opiskelu

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositeltu: A2.1-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Kurssin arviointi perustuu tehtäviin ja kokeisiin, joissa testataan mm. sanastoa, kielioppia ja tekstien ymmärtämistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Edunia)

Tämä on verkkokurssi, jossa opiskellaan itsenäisesti. Kurssi vaatii noin 135 tuntia työskentelyä. Kurssin aloitustapaaminen on Zoomissa 20.9.2024 klo 10.

Opiskelijat oppivat ja harjoittelevat itsenäisesti tekemällä tehtäviä Eduniassa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on ilmainen.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.