Non-stop
Opintojakson nimi Palvelujen markkinointi (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yrittäjyys
Opettaja Sari-Maarit Peltola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.08.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Palvelujen markkinointi (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL

04.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opit palvelujen markkinoinnin periaatteet ja menestyvän palveluliiketoiminnan toimintoja. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen palveluliiketoiminnasta. Opit palvelumuotoilun vaikutuksen ja merkityksen markkinoinnissa.

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet Markkinointiviestintä ja mainonta Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä Moodlessa.

Opintojakson tiedot

Materiaali:

Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. Kirja on lainattavissa e-kirjana Janetin kautta (kirjautuminen Haka-tunnisteen kautta, Jamk login data) osoitteessa https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit) Moodlessa.