Non-stop
Opintojakson nimi Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.04.2024 - 31.12.2026
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Petri Hannula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.04.2024 - 09.11.2026
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet

01.04.2024 - 31.12.2026

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

– Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt – Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä – Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä – HUD/UI-ohjelmointi – Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen – AI ja reitinhakualgoritmit – Yksinkertaiset NPC-hahmot – Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

 

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1) Osaat käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia. Tyydyttävä (2) Osaat hyödyntää osaa pelimoottorin ominaisuuksia. Hyvä (3) Osaat hyödyntää pelimoottorin keskeisiä ominaisuuksia. Osaat dokumentaation pohjalta ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja pystyt pienessä määrin soveltamaan pelimoottorin ominaisuuksia omiin ideoihisi. Hyvä (4) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Pystyt toteuttamaan omia ideoitasi pelimoottorin ominaisuuksia hyödyntäen. Kiitettävä (5) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Osaat itsenäisesti soveltaa haastavampia tekniikoita. Englanniksi

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan. Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytetään UnrealEngine-pelimoottoria. Käytössä on UnrealEnginen oma dokumentaatio sekä tutoriaalivideot. McCaffrey, M. (2017). Unreal engine VR cookbook: Developing virtual reality with UE4. Boston: Addison-Wesley. Sanders, A. (2017). An introduction to Unreal Engine 4. Boca Raton, FL: CRC Press.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin. Mikäli korkeakoulullasi on käytössä RIPA (ristiinopiskelupalvelu), niin teethän ilmoittautumisen sen kautta.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi