Non-stop
Opintojakson nimi Peliohjelmoinnin jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 06.02.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Peliohjelmoinnin jatkokurssi

06.02.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin edistyneimpiin aiheisiin Unity-pelimoottorin avulla. Tällaisia aiheita ovat mm. pelillistäminen, monipelit ja mobiilipelit. Sisältö: • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta • Tarvittaessa 2D- ja 3D-peliohjelmoinnin kertausta Unity-pelimoottorilla • Pelillistämisen idea ja käytännön esimerkkejä • Monipelien perusidea Unity-pelimoottorilla • Mobiilipelien perusidea Unity-pelimoottorilla Android-ympäristöön • Mahdollisia muita aiheita

Edeltävyysehdot

Peliohjelmoinnin perustiedot jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta.

• Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle.

• Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.

• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.

• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 6.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024.