Syksy
Opintojakson nimi Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 27.10.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sini Hiltunen, Pirkko Natri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 05.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä

26.08.2024 - 27.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

  • osaa suunnitella ja arvioida perhehoitotyön eri menetelmiä ja niiden käyttöä
  • osaa tunnistaa ja suunnitella toimintaa perhehoitotyön erityiskysymyksissä
  • osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä
  • osaa esittää kehittämishaasteita perhehoitotyöhön
  • osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhehoitotyössä

Sisällöt

  • perhehoitotyön erilaiset menetelmät
  • perhehoitotyön erityiskysymykset
  • perhehoitotyön työkäytänteet ja palvelujärjestelmä
  • perhehoitotyön kehittämishaasteet
  • näyttöön perustuva tutkimustieto perhehoitotyössä

Edeltävyysehdot

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot (lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön opinnot).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Syksyn lukujärjestykset julkaistaan kesäkuussa ja opetuksen aikataulut löytyvät sen jälkeen Diakin lukkarikoneesta.

Opintojakson tiedot

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.