Kevät
Opintojakson nimi Perustietoa kehitysvammaisuudesta, ensitiedosta ja perheen tukemisesta
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Perustietoa kehitysvammaisuudesta, ensitiedosta ja perheen tukemisesta

30.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Työelämässä saatat kohdata henkilöitä, joilla on eri kehitysvammoja. Tästä syystä perustiedot kehitysvammaisuudesta on hyvä hallita. Tällä opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.

Voit kohdata myös perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi. Tieto kehitysvammaisuutta aiheuttavista tekijöistä ja niihin liittyvistä geenitutkimuksista auttaa perheen kohtaamisessa. Laadukas ensitieto sekä taito kohdata ja tukea perhettä on tässä tilanteessa tärkeää ja merkityksellistä.

Sisältö:

  • Perustiedot kehitysvammaisuudesta
  • Kehitysvammaisuuden syyt
  • Perustiedot erilaisista kehitysvammoista
  • Kehitysvammaisuuden toteaminen
  • Hyvä ensitieto
  • Perheen tukeminen ja kohtaaminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Verkkotentit numeerinen arviointi 1 – 5 Muut tehtävät hyväksytty/täydennettävä

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojakso toteutuu täysin verkko-opintoina. Opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi. Saat myös valmiuksia kohdata perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi.

1) itsenäinen kirjallisuuteen tutustuminen 2) verkkotentit 3) case työskentely

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opintojakson tiedot

Hinta: 12 €/op

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.