Non-stop
Opintojakson nimi Pientalon suunnittelu 3 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 04.01.2024 - 05.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Topi Rissanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Pientalon suunnittelu 3 op, nonstop

04.01.2024 - 05.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa pientalon rakennuslupapiirustukset ja tuntee rakennuslupaprosessin.

Sisältö

Suunnitteluharjoitus pientalo/rivitalo, suunnitteluasiakirjat ja rakennuslupahakemus, kustannusarvio. Rakennussuunnittelua ohjaavat määräykset ja ohjeet. C Kehittynyt osaaminen.

Edeltävyysehdot

Opiskelijan tulee hallita CAD-piirtämisen perusteet.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä kurssitoteutus kuuluu rakennustekniikan ammattiaineisiin ja tarkoitettu lähtökohtaisesti rakennustekniikan opiskelijoille. Opintojakso toteutetaan Moodlen avulla siten, että opiskelija pystyy suorittamaan kurssille asetetut tehtävät itsenäisesti videoesimerkkien sekä tekstisisällön perusteella.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.