Non-stop
Opintojakson nimi Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä
Opintojakson ajankohta 11.09.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jukka Kurttila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

11.09.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.

  1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa.
  2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin.
  3.  Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön.
  4.  Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.

Sisältö:

  1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut?
  2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on?
  3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä?
  4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyn arviointikriteerit (numerointi vastaa osaamistavoitteita): 1. Opiskelija hallitsee pilvipalveluiden keskeiset käsitteet. 2. Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden sovelluksia sekä antaa konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä. 3. Opiskelija pystyy esittämään, mihin palvelujen sovelluksia käytetään tieto- ja tiimityössä. 4. Opiskelija valitsee kehittämishaasteen, jonka ratkaisee hyödyntämällä pilvipalvelun sovelluksia. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut.

Opintojakson voi suorittaa AMK- tai YAMK-tasoisena. AMK- ja YAMK-opiskelijoiden tehtävät eriytyvät opintojaksolla. Kehittämishaaste on valittavissa AMK- tai YAMK-tasoisena ja arviointikriteerit määräytyvät tämän valinnan perusteella.

Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kyseessä on non-stop verkko-opintojakso, joka toteutuu 11.9.2023-31.8.2024 välisenä aikana. Non-stop tarkoittaa, että voit aloittaa opintojakson milloin tahansa, voit tehdä opinnot milloin tahansa ja opiskelu perustuu itsenäisiin tehtäviin. Voit suunnitella itselle sopivan aikataulun ja edetä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä. Tarkemmat tiedot Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Opintojakson tiedot

Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset ym. löytyvät sähköisenä Moodlesta. Opiskelija tarvitsee oman tietokoneen ja verkkoyhteyden.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)