Non-stop
Opintojakson nimi Positiivisen psykologian lähtökohtia (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 15.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hämäläinen Susanne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Positiivisen psykologian lähtökohtia (yamk-taso)

15.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdymme positiiviseen psykologian lähtökohtiin. Positiivisen psykologian merkitys on kasvanut viime vuosien aikana tieteellisessä keskustelussa, työelämässä, opetussuunnitelmissa, koulutusohjelmissa ja mediassa.

Keskeiset sisällöt:

  • Johdatus positiiviseen psykologiaan
  • Myönteisyys ja tunnetaidot
  • Uppoutuminen ja vahvuudet
  • Ihmissuhteet
  • Merkityksellinen työ ja elämä
  • Aikaansaaminen ja päämäärien saavuttaminen
  • Elintavat ja kehosta huolehtiminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opiskelu sisältää sekä suomen- että englanninkielistä materiaalia, itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja harjoitteita. Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien ja laajemman kehittämistehtävän perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava tehtyinä/tentti suoritettuna viimeistään 31.7.2025. Opintosuorituksia arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin viikon välein, maanantaisin lukuunottamatta lomajaksoja.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 15.9.2024 –31.7.2025.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.