Kesä
Opintojakson nimi Projektinhallinta ja työelämäprojekti
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 14.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Projektinhallinta ja työelämäprojekti

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin
  • käyttää projektinhallinnan menetelmiä ja osallistavia työkaluja
  • hyödyntää ongelmanratkaisutaitoja

Sisältö:

  • Luova ongelmanratkaisuprosessi
  • Projektin suunnittelu

Edeltävyysehdot

Ei edeltävää osaamisvaatimusta.

Arviointikriteerit

1-5

Arvioinnin kohteena on opiskelijan tekemät tehtävät. Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan hyväksytysti suoritettujen tehtävien määrän mukaisesti asteikolla 1-5. Jokaiseen tehtävään on määritelty hyväksytyn tehtävän kriteerit, jotka täyttämällä tehtävä on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena. Ennen opintojakson alkua opiskelija saa sähköpostitse ohjeet opintojakson suorittamiseksi. Opintojakso etenee teemoittain. Jokaiseen teemaan liittyy tietoperusta ja tähän kytkeytyvät harjoitteet. Jokaisen teeman käsittelyyn on varattu aikaa 1-2 viikkoa, jonka aikana opiskelija voi tutustua materiaaleihin ja tehdä tehtävät omaan tahtiinsa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista.

Ei kontaktiopetusta. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin toteutusajan puitteissa.

 

Opintojakson lisätiedot

Opiskeljia valitsee opintojaksolla aiheen, jonka ympärille opintojakson tehtävät muodostuvat. Aiheeksi suositellaan työelämälähtöistä aihetta, jonka opiskelija voi tehdä esimerkiksi omalle työpaikalleen. Opintojakson aikana laaditaan suunnitelma projektin toteuttamiseksi.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut: Ilmoittautuminen  Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €.