Syksy
Opintojakson nimi Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 08.12.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiia Oldenburg
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 23.10.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät

26.08.2024 - 08.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
  • osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
  • osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö:

  • vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
  • yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
  • luovat ja toiminnalliset menetelmät

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu Diakle- oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso sisältää luentotallenteisiin, kirjallisuuteen perehtymistä, verkkomateriaaliin, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.