Non-stop
Opintojakson nimi Python-jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 15.09.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Koponen Janne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Python-jatkokurssi

15.09.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Python on yksi eniten käytetyistä ohjelmointikielistä uusien ohjelmistojen kehityksessä. Tällä kurssilla tutustutaan peruskursseilla tarjottujen tietojen päälle uusiin menetelmiin ja teknologioihin. Millään osa-alueella ei käydä asioita kovin syvällisesti, vaan ajatuksena on että kurssin tarjoamien tietojen avulla on helppo jatkaa kurssin aiheiden opiskelua tarpeen mukaan pidemmällekin. Tämä kurssi on siis erinomainen mahdollisuus laajentaa omaa näkemystään Python-ohjelmoinnista. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on Pythonin perusteet jo hallinnassa.
 • Olio-ohjelmointi
 • Socket-ohjelmointi (TCP/IP, TCP/UDP)
 • Tietokantojen käyttö
 • REST-API:n käyttö
 • Rinnakkaisuus
 • Tehokkaan koodin kirjoittaminen
 • Kirjastojen toteuttaminen Pythonilla/C:llä
 • Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Pythonilla

Edeltävyysehdot

 • Python-ohjelmoinnin perusteet
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä
 • Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.