Non-stop
Opintojakson nimi Python-jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Koponen Janne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Python-jatkokurssi

19.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Python-jatkokurssilla opit Python-ohjelmointia peruskurssia syvällisemmin ja laaja-alaisemmin. Lisäksi kurssilla opitaan hyödyntämään Python-kielen laajaa kirjastovalikoimaa.

Keskeinen sisältö

 • Olio-ohjelmointi
 • Socket-ohjelmointi (TCP/IP, TCP/UDP)
 • Tietokantojen käyttö
 • REST-API:n käyttö
 • Rinnakkaisuus
 • Tehokkaan koodin kirjoittaminen
 • Kirjastojen toteuttaminen Pythonilla/C:llä
 • Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Pythonilla

Edeltävyysehdot

 • Python-ohjelmoinnin perusteet
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet jollain kielellä
 • Suositellaan käyttöliittymäohjelmoinnin perusteiden hallintaa.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.