Syksy
Opintojakson nimi Ranskan kielen perusteet 2
Opintojakson ajankohta 04.09.2024 - 20.11.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sari Myréen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ranskan kielen perusteet 2

04.09.2024 - 20.11.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Opintojaksolla sovelletaan interaktiivista Lingua Attack -menetelmää, joka antaa sinulle mahdollisuuden tutustua vieraaseen kieleen kuten sitä puhutaan arkielämässä. Voit kehittää kielitaitoasi video- ja audiopohjaisten harjoitusten avulla, ja lisäksi pelit mahdollistavat opittujen asioiden optimaalisen muistamisen. Kielitaitosi arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti.

Edeltävyysehdot

HUOM! Opintojakso on ranskan kielen alkeiden verkkokurssi, joka on tarkoitettu sellaisille sekä suomen- että englanninkielisille opiskelijoille, joilla on ranskan kielen alkeiden taito eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla A1. Testaa tasosi: Testez votre niveau

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko: H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 1. Aktiivinen osallistuminen verkko-opetuksessa ja keskusteluissa Canvasilla 20 %
 2. Laajemmat oppimistehtävät 30 %
 3. Suullinen ja kirjallinen lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %
 4. Korotusyritys voi kohdistua niihin opinnon osiin, joista muodostuu opinnon arvosana, mutta ei kuitenkaan pari- tai ryhmätöihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Linkki Canvas-alustan työtilaan ja Zoom-tapaamisiin lähetetään osallistujille elokuussa 2024.
 • Virtuaaliset tapaamiset Zoomissa järjestetään ensimmäisessä tapaamisessa 4.9. klo 16-18 sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.
 • Opintojaksolla käytettävän verkkomateriaalin hyödyntämiseen tarvitset Ranskan instituutin mediakirjaston virtuaalisen kirjastokortin: http://www.france.fi/kirjasto/
 • Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintojakson tiedot

HUOM! Opetus ei lähde aivan alkeista. Esitietovaatimuksena on ranskan kielen alkeiden taito eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla A1

Ilmoittautumistiedot

 • lmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.