Non-stop
Opintojakson nimi Ravitsemushoito osana hyvää hoitoa
Opintojakson ajankohta 19.02.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ravitsemushoito osana hyvää hoitoa

19.02.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat toimia ammattimaisesti asiakkaan hyvän ravitsemushoidon edistämiseksi. Osaat käyttää ravitsemustilan arviointiin soveltuvia menetelmiä, tunnistat vajaaravitsemuksen ja osaat toimia ammatillisessa yhteistyössä ravitsemustilan korjaamiseksi ja parantamiseksi. Hallitset eri ikäryhmien ravitsemuksen erityispiirteitä ja osaat toimia vastuullisesti erityistilanteissa ja sairauksien hoidon ravitsemuksellisten vaatimusten mukaisesti. Sisältö: Miten toteutetaan suositusten mukainen ruokailu osana hyvää hoitoa? Millä menetelmillä ja miten ravitsemustilaa arvioidaan ja miten seulotaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat? Kuinka käynnistettään ravitsemustilan korjaaminen? Mitkä ovat ikääntyneen asiakkaan ravitsemuksen erityispiirteet? Miten rakennemuunnetut ruokavaliot toteutetaan ravitsemuksellisesti täysipainoisesti? Miten erityisruokavaliot toteutetaan ja edistetään hyvää ravitsemusta eri tilanteissa, kuten sydän- ja verisuonissairaudet, haavahoito, syöpäpotilaan ravitsemus, maha- ja suolikanavan sairaudet, keliakia, diabetes? Yhteistyö asiakaslähtöisen ravitsemuksen edistämisessä, ammatilliset vastuut ja kirjaaminen asiakastietoihin.

Edeltävyysehdot

Suositellaan perustietämystä ravitsemuksesta.

Arviointikriteerit

Tenttien arviointi 1–5, tehtävät ja keskustelutehtävät hyväksytty- hylätty, case tehtävä vertaisarvioitu hyväksytty/hylätty. Kokonaisarvosana muodostuu tenttien arvosanojen keskiarvona

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on NonStop verkko-opintoina toteutettava. Opintojakson tavoitteiden ja sisältöön tutustumisen jälkeen opiskelija laatii itselleen tavoitteet ja aikataulun opintojaksolle. Opintoja on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta omaan tahtiin ja itsenäisesti työskennellen. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kk aikaa. Opintojakson soveltavan case-tehtävän voi halutessaan tehdä pari- tai pienryhmätyönä ja kytkeä omaan työhön ja työpaikkaan. Opintojaksolla on keskustelualueita, joilla pääset vaihtamaan mielipiteitä ja ajatuksia toisten opiskelijoiden kanssa, ja osa tehtävistä on vertaisarvioitavia. Oppimistehtävien painotuksia voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Opintojaksolla on tallennettuja luentoja, jotka voi kuunnella oman aikataulun mukaan. Opintojaksolla ei ole aikaan ja paikkaan sidottuja luentoja eikä pakollisia ryhmätöitä.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 19.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.