Non-stop
Opintojakson nimi Real Estate Management
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kaisa Airo, Tiina Lehtosaari
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 30.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Real Estate Management

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla luodaan kokonaiskuva kiinteistömarkkinasta Suomessa ja pohditaan ko. toimialan segmentin kehitystä erityisesti tulevaisuuden näkökulmasta. Jos työskentelet jo nyt kiinteistöalalla, voit hyödyntää tätä opintojaksoa oman kokonaisvaltaisen toimialatuntemuksesi kehittämiseen. Jos et tunne alaa laisinkaan, lähesty asioita loppukäyttäjän näkökulmasta ilman mitään ennakkoasenteita. Sisällössä keskitytään Suomen kiinteistömarkkinaan.

Opintojakson jälkeen osaat:

  • tunnistaa kiinteistön arvoon vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaiset kiinteistöjen sertifiointijärjestelmät ja niiden merkityksen kiinteistöjohtamisessa
  • soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kiinteistöjohtamisessa

Edeltävyysehdot

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempaa tuntemusta tai osaamista kiinteistöalalla toimimisesta ei vaadita.

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalitoteutus Canvas-alustalla opiskelijan oman aikataulun mukaan. Opintojakso ei sisällä lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voit pyytää halutessasi.

Opintojakson tiedot

Toteutuksessa hyödynnetään toimialajärjestöjen ja yritysten tuottamaa verkkomateriaalia (videot yms.) sekä alan tutkimusyhteisöjen kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Tutkimus- ja kirjallisuusvinkkejä ja -lähteitä tarjotaan Canvas-alustalla. Osa lähdemateriaalista on englanninkielistä.