Non-stop
Opintojakson nimi Ruby-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 06.02.2020 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.02.2020 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ruby-ohjelmointi

06.02.2020 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • lukea ja kirjoittaa Ruby-kielen syntaksia
 • ymmärtää Ruby-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Sisältö

 • rubyn perustoiminnot ja syntaksi
 • merkkijonot ja taulukot
 • kontrollirakenteet
 • tiedostot
 • metodit
 • moduulit ja moduulikirjasto
 • virheenkäsittely
 • luokat

Edeltävyysehdot

Ei ole

Arviointikriteerit

Kun opiskelija on tehnyt vähintään 80% tehtävistä, tulee hänen kurssiarvioinnin saamiseksi lähettää sähköpostiviestiä osoitteeseen: viopesupport@metropolia.fi Kurssiarviointio on hyväksytty/hylätty. Arvioinnit pyritään viemään mahdollisimman nopeasi Metropolian opiskelijarekisteriin, mutta tutkintosääntömme mukaisesti enintään neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet opiskelijan ilmoituksen opintojakson suorittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Opintojakson tiedot

Oppimisympäristö on Metropolian Viope -ympäristö.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi jolle voi ilmoittautua ympäri vuoden 24/7 ja sitä voi suorittaa täysin omaan tahtiin, ajankohdasta tai paikasta riippumatta.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.