Kesä
Opintojakson nimi Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Satu Kinnunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 19.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin.

 • Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita
 • Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä

Sisältö

 • Hoidontarpeen arviointi, asiakkaan tutkiminen, hoitotoimet, lääkärin konsultaatio ja kotihoito-ohjeet
 • Vastaanoton tyypilliset asiakkaat: KNK-, silmä- ja iho-oireet sekä palovammat
 • Kaltoinkohtelu, seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa
 • Vastaanoton toimenpiteitä
 • Oppiportin kurssit: Korona-tietoisku, Motivoiva keskustelu sekä Etävastaanotto
 • Tiedonhaku Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista
 • Muina tehtävinä alusta asti mukana kulkeva lopputyö, kuvatentti ja palovammatentti sekä potilascase, jossa käydään läpi hoitopolku hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin

Arviointikriteerit

Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä. Tehtävät tulee tehdä annetun ajanjakson sisällä. Mahdolliset täydennyspyynnöt on huomioitava ja täydennykset tehtävä opettajan antaman ajan sisällä.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja edetä voi omaan tahtiinsa annetun ajan sisällä. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h.
 • Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.
 • Opintomateriaalina ovat Moodle-oppimisympäristoon linkitetyt videoluennot, Power Point -diat, Oppiportin kurssit Motivoiva keskustelu ja Etävastaanotto, Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannat, aiheeseen liittyvä verkkomateriaali sekä keskustelualustat, joilla oppiminen tapahtuu toisen kokemaa ja ajatuksia reflektoimalla.
 • Opintojakson sisällä on useita pikkutehtäviä, joiden ohjeistus löytyy jokaisen osion alussa olevasta infosta. Lopputyössä pohditaan case-esimerkin avulla potilaan / asiakkaan polkua hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin ja kirjaamiseen asti.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.