Non-stop
Opintojakson nimi Seikkaile sotepalveluviidakossa
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Annika Kultavirta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Seikkaile sotepalveluviidakossa

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

  • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
  • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
  • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää

  • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista, sen merkitsemistä suoritetuksi
  • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi.
  • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
  • lopputestin tekemistä hyväksytysti, niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojakson tiedot

Tämä MOOC on SotePeda 24/7 hankkeen tuottama.