Non-stop
Opintojakson nimi Selkokieli
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Raatikainen Kukka-Maaria
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Selkokieli

16.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Selkokielen kurssi sopii esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai opetusalan toimijalle tai opiskelijalle, joka haluaa oppia selkokielen periaatteet. Hän oppii, mitä selkokieli on, kuka sitä tarvitsee ja miksi sen käyttäminen kannattaa. Entä kuinka selkokieli poikkeaa selkeästä yleiskielestä sisällön, rakenteen ja sanaston näkökulmasta? Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan selkokieltä teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa. Selkojulkaisujen keskeiset periaatteet, typografia ja kuvankäyttö tulevat niin ikään tutuiksi.

Keskeiset sisällöt:

  • selkokielen periaatteet,
  • selkokieli sisällön, rakenteen ja sanaston näkökulmasta
  • selkokielen soveltaminen teksteihin, vuorovaikutustilanteisiin ja verkkojulkaisuihin sekä
  • selkojulkaisujen keskeiset periaatteet, typografia ja kuvankäyttö.

Edeltävyysehdot

Oletko kielenoppija eli sinulla on muu äidinkieli kuin suomi? Voit osallistuja, jos suomen kielen taitosi on n. C1-tasolla.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Arvosana perustuu verkkotehtäviin, jotka opiskelija suorittaa itsenäisesti. Tehtävät pitää tehdä viimeistään 31.7.2025.

Opintosuorituksia arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin joka kuukauden viimeisellä viikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Edunia), jolla ei ole tapaamisia opettajan ja opetusryhmän kanssa.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, ja se on kokonaan itsenäistä opiskelua.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.