Kesä
Opintojakson nimi SometaDuuniin
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anthony Okuogume
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

SometaDuuniin

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet: Osaat hyödyntää digitaalisia urataitoja. Osaat määrittää omat vahvuutesi sekä osaamisesi ja muodostaa niistä pohjan omalle urallesi. Osaat käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagosi luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Osaat luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamistasi tukevia piilotyöpaikkoja. Sisältö:

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan itsenäisesti, täysin automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso koostuu neljästä MOOC-opintomoduulista, jotka on rakennettu itseopiskeltaviksi oppitunneiksi:

 1. Minäkö oman onneni seppä? -moduulissa tutustut digiaikakauden työmarkkinoiden, rekrytoimisen ja työnhaun muutoksiin sekä kehitystrendeihin.
 2. Intohimosta uraksi -moduulissa perehdyt oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteittesi tunnistamiseen sekä uravaihtoehtojen jäsentämiseen.
 3. Minäkö brändi? -moduulissa opit tunnistamaan omat uratavoitteet ja muuntamaan oman osaamisen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi.
 4. Minäkö media? -moduulissa opit valjastamaan suunnitelmallisen brändiviestinnän osaajaverkostoitumiseen, uraverkostojen hallitsemiseen ja osaajaprofiilin kasvattamiseen.

Ohessa linkki, jonka kautta pääset tutustumaan opintojen rakenteeseen ja oppituntien sisältöihin: https://youtu.be/GRa33J1HM6s.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

1.5.-31.8.2024, https://sometaduuniin.fi/opinnot/

SometaDuuniin -opintojakso suoritetaan täysin itsenäisesti, automatisoidussa MOOC-verkko-oppimisympäristössä (Massive Open Online Course). Opiskelija itse aikatauluttaa ja rytmittää opintonsa. MOOC-opintoautomaatti on käytettävissä joustavasti 24/7. Opinnot koostuvat neljän opintomoduulikokonaisuuden sisältämien oppituntien vaihteleviin oppimateriaaleihin ja -elementeihin tutustumisesta, itsenäisistä oppimistehtävistä ja monivalintaverkkotenteistä.

Opintojakson tiedot

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa MOOC-oppimisympäristöstä.

SometaDuuniin -opintojen suorittaminen edellyttää Sinulta seuraavanlaisia toimenpiteitä:

 • Sinun tulee aina kirjautua järjestelmään rekisteröimälläsi tunnuksella.
 • Kirjaudu sivulta: https://sometaduuniin.fi/opinnot/login/
 • Etene moduulit numerojärjestyksessä 1-4.
 • Tutustu kunkin oppitunnin oppimateriaaleihin ja -elementteihin (teksti, kuva, audio, video, grafiikka, animaatio, ulkopuoliset linkit).
 • Sisältöjen lomaan on sijoitettu oppimistehtäviä itsenäisesti työstettäväksi (oma tuotos, testi ulkopuolisella palvelimella, tms.
 • Kunkin oppitunnin lopuksi on sijoitettu läpäistävä monivalintatentti, jonka MOOC-järjestelmä automaattisesti arvioi.
 • Kokonaisen opintomoduulin kaikki oppitunnit ja tentit läpäistyäsi, saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen pdf-tiedostona osaamismerkin moduulin suorittamisesta. Tallenna tiedostot itsellesi todisteeksi suorituksista.
 • Kaikkien neljä osaamismerkkiä kerättyäsi, meilaa niistä kopiot vastuuopettajalle (Anthony.Okuogume@lapinamk.fi) saadaksesi suoritusmerkinnän 5:n opintopisteen arvoisesta Someta Duuniin -opintojaksosta.

Opintojakson lisätiedot

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät digitaalisessa muodossa MOOC-oppimisympäristöstä.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi