Syksy
Opintojakson nimi Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva
Opintojakson ajankohta 23.09.2024 - 01.12.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Nuutinen Ulla
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva

23.09.2024 - 01.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuasi

  • osaat soveltaa sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluita ja hyvää hallintoa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.
  • osaat jäsentää sosiaaliturvajärjestelmän keskeisiltä osin sekä ohjata eri elämänkulun vaiheessa olevia asiakkaita sosiaalipalveluiden ja -turvan käytössä.
  • tiedät oikeusturva- ja muutoksenhakujärjestelmät.
  • hallitset asiakasturvallisuuden kokonaisuuden.

Sisältö

  • suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalioikeus
  • sosiaalihuoltolaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, vammaispalvelu-, varhaiskasvatus-, vanhuspalvelu- ja lastensuojelulaki, hallintolaki
  • oikeusturvakeinot ja asiakasmaksut
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja siihen liittyvä lainsäädäntö
  • asiakasturvallisuus, hyvä hallintokäytäntö, perus- ja ihmisoikeudet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan välitenttien (60%) ja lopputentin (40%) arvosanojen perusteella (HYL – 5), lisäksi tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuina (HYV-HYL).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäinen opiskelu 135h.

Moodle -alustalla tapahtuva opiskelu: materiaaliin perehtyminen (videot, kirjallisuus, luentomateriaalit), verkkotehtävät, väli-ja lopputentit.

 

Opintojakson tiedot

Moodlealusta aukeaa 23.9.2024 Moodleen tulee kirjautua viimeistään 6.10.2024, jotta opintojakson voi suorittaa. Opintojakson tehtävät ja väli- sekä lopputentit tulee olla tehtyinä 1.12.2024 mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.