Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalisen markkinoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 30.05.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 30.05.2024 - 30.11.2024
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sosiaalisen markkinoinnin perusteet

30.05.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena: – Opiskelija tuntee sosiaalisen/yhteiskunnallisen markkinoinnin peruskäsitteet. – Opiskelija ymmärtää sosiaalisen markkinoinnin keskeisiä teorioita, malleja ja prosesseja. – Opiskelija osaa suunnitella sosiaalisen markkinoinnin kampanjan tai projektin valitsemastaan aiheesta. – Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa kampanjaansa.

Opintojakson sisältö: Sosiaalinen markkinointi, sosiaalinen markkinointi prosessina, sosiaalisen markkinoinnin kampanja tai projekti

Arviointikriteerit

Opintojaksossa on numeroarviointi 5-0.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän pakollisen verkkotentin sekä pakollisen raportin arvosanojen keskiarvosta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti opiskellen (esitietokysely, verkkotentti ja aiheesta laadittava raportti). Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä 31.12.2024 mennessä.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sisällöissä on hyödynnetty kansainvälistä materiaalia. Osa opintojakson sisällöistä ja lisämateriaaleista on saatavilla vain englanninkielellä.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on tarjolla veloituksetta Campusonlinen kautta tuleville, toisen suomalaisen korkeakoulun opiskelijoille. Toisen suomalaisen korkeakoulun opiskelija: käytäthän kotikoulusi sähköpostiosoitetta ilmoittautuessasi opintojaksolle ilmoittautumislinkin kautta, kiitos!