Non-stop
Opintojakson nimi Statiikka
Opintojakson ajankohta 11.09.2023 - 31.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ville Salmi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 30.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Statiikka

11.09.2023 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Sisältö (jako on suoritettavien kokeiden mukainen) 1) Partikkelin tasapaino 2-ulotteinen tilanne vektoreiden x- ja y-komponenttien avulla 3-ulotteinen tilanne yksikkövektoreiden i, j ja k avulla

2) Momentti ja jäykän kappaleen tasapaino Momentti ja voimapari 2-ulotteisessa tilanteessa Tukireaktioiden laskeminen 2-ulotteisessa tilanteessa palkkirakenteille ja nivelpalkeille

3) Rasitukset 1 Normaalivoima (veto ja puristus) Tasoristikot (leikkausmenetelmä ja nivelten tasapainoehtojen menetelmä) Palkkirakenteet

4) Rasitukset 2 Leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvioiden laskeminen ja piirtäminen 1- ja 2-ulotteisissa tilanteissa.

5) Vapaaehtoiset bonusosiot Kitka Painopiste Momentin ja tukireaktioiden laskeminen 3-ulotteisessa tilanteessa Taivutusmomentin laskeminen kuormittavaa voimaa integroimalla

Tavoitteet Opiskelija osaa muodostaa todellista tilannetta yksinkertaistavan vapaakappalekuvan. Opiskelija osaa vapaakappalekuvan pohjalta muodostaa tasapainoyhtälöt ja ratkaista yhtälöistä tukireaktiot. Opiskelija osaa laskea jäykän kappaleen leikkausten rasituksia yksinkertaisissa tilanteissa.

 

Edeltävyysehdot

Matematiikan ja fysiikan perusteet: Newtonin lait, lineaarisen yhtälön ja yhtälöryhmän ratkaisu, suorakulmaisen kolmion geometria, vektoreiden peruslaskutoimitukset (vektorilaskennan perusteet on mahdollista kerrata videoiden ja tehtävien avulla myös kurssin alussa).

Linkin takana on mallitehtäviä, joiden avulla voit arvioida esitietojesi riittävyyden (pdf).

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää tasapainoehtojen ja rasitusten laskemisen idean ja osaa laskea perustason tasapainotehtäviä.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa laskea 2-ulotteisessa tilanteessa tukireaktiot ja hallitsee rasitusten laskemisen perustason tehtävissä.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa laskea ja piirtää rasituskuvioita 2-ulotteisessa tilanteessa. Opiskelija osaa 3-ulotteisen tilanteen tukireaktioiden laskennan periaatteet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Nonstop-toteutus, jonka voi suorittaa omaan tahtiin. Oppimateriaali koostuu Moodlessa olevista materiaaleista (opetusvideoita, esimerkkejä, harjoitustehtäviä, malliratkaisuja).

Kurssin sisältö on jaettu neljään suoritettavaan osaan. Jokaisessa osassa on harjoitustehtävien lisäksi pakollisia kertaustehtäviä ja 2-osainen tentti. Ensin tehdään tason 1 tentti, jonka läpäistyäsi saat osiosta arvosanan 1 ja voit tehdä tason 2-5 tentin.

Opintojakson tiedot

Varmistathan ennakkoon koulutusohjelmasi tutkintovastaavalta tms. hyväksytäänkö Moodle-tentit suoritustavaksi. Epäselvissä tilanteissa kysy.

Linkin takana on kevään 2022 kurssin tallenteet, jos haluat tutustua aiheeseen tai opettajaan ennakkoon.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin). Mikäli et saa vahvistusviestiä, olethan yhteydessä campusonline@oulu.fi

 

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)