Non-stop
Opintojakson nimi CAD1 – 3D-mallintamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Tero Karttiala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.12.2023 - 30.11.2024
Ilmoittaudu

CAD1 – 3D-mallintamisen perusteet

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Lisäksi osaat laatia 3D-malleja ja -kokoonpanoja teknisiä dokumentteja hyödyntäen. Opit tekemään 3D-malleja, joita voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa, kuten 3D-tulostuksessa ja CAM-työstöratojen pohjana.

Sisältö

  1. Erilaisten piirteiden luominen sketch-tilassa: Eri tyyppisten viivojen piirto, reunaehtojen määrittely, mitoitus, trimmaaminen ja viivojen käsittely, piirteiden monistaminen ja peilaaminen, pyöristysten ja viisteiden tekeminen.
  2. 3D-mallien peruspiirteiden luominen: Pursotus ja leikkaaminen, pyörähdyssymmetriset piirteet, piirteiden monistaminen ja peilaaminen, apupiirteiden hyödyntäminen mallintamisessa.
  3. Materiaalin valinta.
  4. Visuaalisen ilmeen muokkaaminen

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Osaat luoda 3D-malleja ja tehdä tarvittavat sketchit.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Osaat luoda tehokkaasti sketchejä ja tehdä niiden perusteella 3D-malleja. Ymmärrät erilaisten piirteiden ominaisuudet ja käyttötarkoituksen.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Osaat luoda monimutkaisia sketchejä tehokkaasti ja osaat hyödyntää ohjelmistojen tarjoamia ominaisuuksia monipuolisesti. Osaat luoda 3D-mallien peruspiirteet tehokkaasti ja hyödynnät sujuvasti ohjelman ominaisuuksia. Osaat tehdä 3D-mallista visuaalisesti ilmeikkäitä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä sekä tarvittaessa Zoom- tai Teams-alustojen kautta. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa. Opintojen aikana järjestetään opettajan pitämiä tukityöpajoja 2-3 viikon välein, poislukien loma-ajat.

Opintojakson tiedot

Tarvitset opintojakson suoritukseen riittävän tasoisen tietokoneen ja verkkoyhteyden. Koulutusmateriaali on tehty SolidWorks -ohjelmalle, mutta voit tehdä harjoitustehtävät myös muilla CAD-ohjelmilla. Ajoneuvo- ja konetekniikan opiskelijat eivät voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja tällä opintojaksolla.