Kesä
Opintojakson nimi Svensk klinik – Rautalankaruotsia
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Laura Väistö, Merja Öhman
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Svensk klinik – Rautalankaruotsia

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • Osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa

Opiskelija

  • Hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • Osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston

Edeltävyysehdot

Aiempi osaaminen/opinnot

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja.

Opintojakso ei ole alkeiskurssi, joten se ei sovi kielen opiskelun aloittaville.

Arviointikriteerit

Arvioinnin perusteet Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät ja tentit ja antanut opintojaksopalautteen. Kaikista tenteistä on saatava vähintään 50 % oikein. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa.

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

  • Kolmen opintopisteen opiskelu tarkoittaa keskimäärin 81 tunnin työmäärää, mutta lähtötasosta riippuen aikaa voi mennä enemmän tai vähemmän.
  • Opintojakson tehtävät on rakennettu tenttimuotoon, jolloin opiskelija etenee opintojaksolla tentti kerrallaan. Opiskelija ei pääse etenemään seuraavaan osioon, ennen kuin edellisen osion tentti on hyväksytysti suoritettu, eli saanut vähintään 60 % oikein. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suoritettua ja antanut opintojaksopalautteen, opintojakso on suoritettu. Vasta sen jälkeen opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa mennessä.
  • Opintojaksolla oleva materiaali Moodlessa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.