Non-stop
Opintojakson nimi Taulukkolaskennan tehokäyttö (verkkototeutus, nonstop, ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 20.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Päivi Hänninen-Pihlajamäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.08.2023 - 29.02.2024
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Taulukkolaskennan tehokäyttö (verkkototeutus, nonstop, ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)

28.08.2023 - 20.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoitus Tämän opintojakson jälkeen tunnet taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyt hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.

Opintojakson osaamiset Oppimaan oppiminen Työelämässä toimiminen Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite Opintojakson suoritettuasi sinulla on keskeiset tiedot omaan suuntautumisvaihtoehtoosi liittyvistä taulukkolaskennan mahdollisuuksista ja hyödyistä. Tunnistat osaamisesi ja oppimistapojesi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden käsittelytoiminnot, tietojen kokoaminen, tavoitteen haku, skenaariot, Pivot-kaaviot ja taulukot, Power Pivot, makrojen tekeminen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Harjoitukset ja oppimistehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä (Moodle) ja ne tehdään käyttämällä taulukkolaskentaohjelmaa. Harjoitukset ja oppimistehtävät tehdään omaan tahtiin. Opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Palaute harjoituksista annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön. Opintojaksolla on vapaaehtoisia työpajoja verkossa. Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Opintojakso päättyy 15.5.2024. Kaikki tehtävät pitää olla tehtynä opintojakson loppuun mennessä.

Opintojakson lisätiedot

Palaute harjoituksista annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön. Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavista yksilötehtävistä. macin käyttäjille suositellaan joidenkin tehtävien tekemiseen etäyhteyttä: remote.jamk.fi