Kesä
Opintojakson nimi Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Rissanen Jenni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla lähestytään omaa unelmaduunia kahdesta näkökulmasta. Coaching-pohjaisten harjoitusten kautta etsitään ja sanoitetaan omaa osaamista, omia arvoja sekä omia toiveita tulevaisuuden työn suhteen. Käytännön työkaluna otetaan käyttöön ohjatusti LinkedIn, johon perustetaan oma profiili ja CV, sekä otetaan ensimmäisiä askeleita verkostoitumisen ja sisällöntuotannon suuntaan. Opintojaksolta saa konkreettisia vinkkejä LinkedIn-profiiliin ja muutenkin työnhakuun liittyen. Opintojakson lähestymistapa ei ole teoreettinen, sen sijaan opiskelijoita kannustetaan lisäämään itsetuntemusta ja pohtimaan omia tulevaisuuden tavoitteita.

Keskeiset sisällöt:

 • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
 • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
 • Omien vahvuuksien sanoittaminen
 • Työnhaun suunnitelman luominen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty  – Hylätty

Tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.7.2025. Opintosuorituksia arvioidaan ja kirjataan rekisteriin 4.11.2024, 6.1.2025, 5.5.2025 sekä 15.8.2025.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson suorittaminen:

 • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen
 • Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen (opettaja lukee oppimispäiväkirjan)
 • Julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti
 • LinkedIn-profiilien vertaisarviointi

Ajankäyttö

 • Orientaatio ja aineistoihin tutustuminen: 25 h
 • Itsenäiset harjoitukset: 20 h
 • Vertaisarvioinnit ja oppimispäiväkirja: 9 h

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 30 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.