Non-stop
Opintojakson nimi Tekijänoikeuden perusteet
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Tekijänoikeuden perusteet

22.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnet tekijänoikeuden syntymisen perusteet ja historian sekä ymmärrät immateriaalisen omaisuuden erityispiirteet. Sisältö: Tekijänoikeus, immateriaaliset oikeudet, tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudesta vapaat teokset.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Suoritustapa Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentit.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

E-kirja Harenko, K., Niiranen, V., Tarkela, P. 2016. Tekijänoikeus. 2. uudistettu painos. Talentum Media. E-kirja Haarmann, P-L. 2014. Immateriaalioikeus. Talentum Media opettajan antama materiaali

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 22.1.2024.Tämän jälkeenopiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on yksi (1) kuukausi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.