Syksy
Opintojakson nimi Tekniikan matematiikka 2
Opintojakson ajankohta 08.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Päivi Porras
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tekniikan matematiikka 2

08.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • ratkaista vaativampia yhtälöitä
 • derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
 • polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
 • trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Sisältö:

 • Yhdistetty ja käänteisfunktio
 • Trig. funktiot, -yhtälöt
 • Polynomifunktion derivointi
 • Trigonom.funk. derivointi
 • Ex-log -funk. derivointi
 • Ääriarvot
 • Derivaatan soveltaminen
 • Polynomifunktion integroint
 • Pinta-ala integroimalla
 • Tilavuus integroimalla

Edeltävyysehdot

Tekniikan Matematiikka 1

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä on verkkototeutus, jolla on vähemmän opetusta kuin tavallisella kurssilla. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti Moodle -alustalla.

Luennot ovat torstaisin 8.9.2022 alkaen klo 16.30 – 18.00.

 

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan tälle kurssille.