Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Tiedolla johtamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 05.02.2024 - 15.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Soininen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 21.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Tiedolla johtamisen perusteet

05.02.2024 - 15.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen
  • Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja
  • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa
  • Osaat tulkita tietoja
  • Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia

Sisältö

Onko organisaatiossasi pohdittu tietojohtamisen hyödyntämistä, mutta alkuun pääseminen on hankalaa? Tai onko organisaatiossasi jo olemassa tietojohtamisen järjestelmä, jonka toimintaa pitäisi tehostaa ja parantaa? Mitä oikeastaan tietojohtaminen on ja minkälaisilla askelilla sitä voisi lähteä rakentamaan omaan organisaatioon?

  • Tiedolla johtamisen perusteet kurssilla poraudumme tiedolla johtamisen eri osa-alueisiin ja opiskelijoille muodostuu kokonaiskuva sen mahdollisuuksista, hyödyistä sekä myös onnistumisen avaimista
  • Kurssilla tietojohtamista lähestytään organisaatioiden käytännön toiminnan kautta ja eritellään erilaisten organisaatioiden erilaisia tarpeita datan ja tiedon hyödyntämisessä
  • Luodaan myös katsaus siihen, minkälaisia teknologioita eri tarpeet vaativat

Kurssilla voit luoda omalle organisaatiollesi tietojohtamisen suunnitelman, joka voi keskittyä tietojohtamisen aloittamisen askel askeleelta näkökulmaan tai tietojohtamisen toimivuuden kehittämisen yksityiskohtiin.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.