Non-stop
Opintojakson nimi Tietokannat ja rajapinnat
Opintojakson ajankohta 21.08.2023 - 06.06.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnontieteiden ala
Opettaja Pekka Alaluukas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tietokannat ja rajapinnat

21.08.2023 - 06.06.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Osaan suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokantoja. Osaan hallita relaatiotietokantoja SQL_kieltä käyttäen. Osaan tehdä relaatiotietokantoja hyödyntäviä sovelluksia.

Sisältö:

  • Relaatiotietokannat ja niiden hallinta SQL-kielen avulla.
  • Relaatiotietokantojen hallintajärjestelmät.
  • Palvelin-asiakasmalli.
  • HTTP Rajapintojen toteuttaminen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Harjoitustehtävät ja kokeet.

 

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus kokonaan verkossa itseopiskeluna. Kyseessä ns. non-stop toteutus. Kaikki ohjeet löytyvät kurssin Moodle-alustalta.

Palautetut tehtävät tarkistetaan jokaisen kuukauden viimeisen viikon lopussa ja arvosanat merkitään silloin.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)