Syksy
Opintojakson nimi Toiminnanohjausjärjestelmät 2
Opintojakson ajankohta 21.10.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Jarmo Harmonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 04.10.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

21.10.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tällä kurssilla pääset sisään syvemmälle SAP-järjestelmän toimintaan. Opit muokkaamaan järjestelmää konfiguroimalla sitä liiketoiminnan vaatimuksien mukaisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan ja käyttöönoton sekä osaa konfiguroida SAP-järjestelmää taloushallinnon (FI/CO), oston (MM) sekä myynnin ja jakelun (SD) alueella.

Sisältö

Opintojakso perustuu SAP S/4 HANA -järjestelmässä tehtävien harjoitusten tekemiseen. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena ja se sisältää laajan projektimuotoisen harjoituksen SAP ERP järjestelmässä. Kaikkiin projektin vaiheisiin liittyy kirjallinen raportointi.

Edeltävyysehdot

Edeltävyysvaatimus: Toiminnanohjausjärjestelmät 1 / SAP ERP 1 / ERP1 tai vastaavat tiedot

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri – arvosana 1

Opiskelija ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan ja sen käyttöönoton välttävällä tasolla. Opiskelija ei osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia itsenäisesti, vaan tarvitsee niissä jatkuvaa apua.

Arviointikriteeri – arvosana 3

Opiskelija ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan ja käyttöönoton hyvällä tasolla. Opiskelija osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia hyvällä tasolla.

Arviointikriteeri – arvosana 5

Opiskelija ymmärtää erittäin hyvin toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan ja käyttöönoton sekä osaa itsenäisesti konfiguroida SAP-järjestelmää. Opiskelija osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia erinomaisella tasolla.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaalit

Magal, S. & Word, J. 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons. Opettajan osoittama aineisto.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COR005AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.